Background
koulutus, musiikin opetus, erityismusiikkikasvatus, ammatillinen opetus, musiikkiterapia, musiikin erityisopetus, kouluttaja

Kou­lu­tus­pal­ve­lut

Kou­lu­tus­pal­ve­lut mm. sosiaali- ja ter­vey­sa­lan yk­si­köil­le ja op­pi­lai­tok­sil­le

Avainmusiikki tarjoaa koulutuspalveluita muun muassa hoiva- ja kuntoutusyksiköille ja oppilaitoksille. Koulutuspalvelut räätälöidään aina yksilöllisesti tilaajan tarpeiden mukaisesti. Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan tiloissa tai Avainmusiikin toimitilalla Hämeenlinnassa. Koulutusten sisältö koostuu esimerkiksi musiikkiterapiasta, musiikin terapeuttisesta käytöstä, varhaisiän musiik­ki­kas­va­tuk­ses­ta, säestyssoitinten soitonopetuksesta tai äänenkäytön harjoittelusta hoivatyöntekijöille. Koulutuksessa voidaan hyödyntää tilaajan omaa välineistöä tai tarvittaessa Avainmusiikin välinein ja materiaalein.


Kouluttajana toimii FM musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi (AMK) Anne Takamäki, jolla on musiikkiterapian lisäksi pitkäaikaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan ammatillisesta musiikinopetuksesta sekä kokemusta musiik­ki­kas­va­tuk­ses­ta eri ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille.

Ajan­va­rauk­set

040 683 7777

info@avainmusiikki.fi

Linkit

www.musiikkiterapia.fi

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia

Pos­tio­soi­te

Avainmusiikki Tmi


Aulangontie 2 C Lh

13210 Hämeenlinna

Vas­taan­ot­to

Aulangontie 2 C Lh

13210 Hämeenlinna


Avoinna vain ajanvarauksella

© Avainmusiikki Tmi 2020. Kaikki oikeudet pidätetään.