Background
vibroakustinen hoito, matalataajuinen äänivärähtely, fysioakustinen hoito, äänivärähtely, unettomuus, kipu, rentoutus, spastisuus, rentoutuminen

Vi­broa­kus­ti­nen hoito

Ma­ta­la­taa­jui­nen ää­ni­vä­räh­te­ly musiik­ki­te­ra­pian me­ne­tel­mä­nä tai it­se­näi­se­nä hoi­to­muo­to­na

Vibroakustinen hoito


Vibroakustinen hoito on musiikkiterapian menetelmä, jota voidaan käyttää myös itsenäisenä hoitomuotona. Vibroakustinen hoito (ml. fysioakustinen hoito), perustuu matalataajuiseen äänivärähtelyyn ja sen hoitaviin vaikutuksiin ihmiskehossa. Kehossamme olevat nesteet ja lihasmassa värähtelevät kukin omalla taajuudellaan. Johtamalla tiettyä taajuutta niihin, saadaan keho värähtelemään ja matalataajuisen äänivärähtelyn hoitavat vaikutukset esille. 


Vibroakustisen menetelmän käytöstä on havaittu huomattavia hyötyjä etenkin kipupotilaille, kuten fibromyalgiaa sairastaville; myös niille, joille muista hoitomenetelmistä ei ole ollut mainittavaa hyötyä. Muita tavallisimpia käyttöaiheita ovat muun muassa unettomuus, stressiperäinen oireilu, spastisuus sekä esimerkiksi pms-oireet, menopaussi, AVH-kuntoutus, ur­hei­lusuo­ri­tuk­sis­ta palautuminen, virkistys jne. Vibroakustista menetelmää on hyödynnetty hyvällä menestyksellä myös geriatriassa. Esimerkiksi lii­kun­ta­ra­joit­tei­sel­le vanhukselle hoidolla voi tutkimusten mukaan olla vastaavia vaikutuksia kuin liikunnalla.


Menetelmän taustaa ja nykyinen käyttö


Vibroakustisen menetelmän pioneereihin kuuluvat muun muassa Olav Skille sekä fysioakustisen menetelmän kehittäjä musiikkiterapeutti Petri Lehikoinen. Hänen jälkeensä jatkokehitystä on tehty mm. Jyväskylän yliopiston musiikintutkimuksen huippuyksikön sekä useiden suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden toimesta. Menetelmä on laajalti käytössä muun muassa sairaaloissa sekä muissa terveydenhuollon ja kuntoutuksen yksiköissä Suomessa ja ympäri maailmaa. Viime aikoina siitä on kiinnostuttu erityisesti työterveyshuollossa unen laatua parantavana ja työkykyä ylläpitävänä menetelmänä.


Vibroakustiset laitteistot


Vibroakustista hoitoa voidaan toteuttaa tarkoitusta varten kehitetyillä erilaisilla laitteistoilla, joihin matalataajuinen äänivärähtely on johdettu erityisten kaiuttimien kautta. Avainmusiikissa vibroakustinen hoito toteutetaan Multivib-patjalla, jonka useiden transfusereiden ansiosta värähtely saadaan johdettua mahdollisimman hyvin koko kehon alueelle. Vibroakustinen hoito patjalla on turvallista ja patja mahdollistaa hoidon antamisen tarvittaessa myös koti- tai laitoskäynneillä. Avainmusiikin toimitilassa patjaa on mahdollista käyttää hoivasängyllä, joka mahdollistaa asennon säätämisen sähköisesti. Mm. nostettavien laitojen ansiosta hoitotapahtuma on turvallinen myös lapsille ja vaikeasti vammaisille henkilöille.


Hoitotapahtuma


Ensimmäisellä tapaamisella varataan hiukan enemmän aikaa huolellista alkuhaastattelua varten, jossa selvitetään mm. terveydentilaan liittyvät edellytykset hoidon antamiselle sekä asiakkaan yksilölliset tarpeet. Hoitoa antava terapeutti valitsee alkuhaastattelun perusteella sopivimman vaihtoehdon laitteen eri ohjelmista tai tarvittaessa räätälöi asiakkaalle oman hoito-ohjelman. Paras hoitotulos saavutetaan usean hoitokerran sarjalla, joskin asiakas saattaa huomata positiivisia vaikutuksia jo yhdenkin hoitokerran perusteella. Hoito-ohjelman aikana voidaan myös kuunnella musiikkia esimerkiksi rentoutumisen edistämiseksi. Hoidon onnistumisessa on suuri merkitys myös hoidettavan ja hoitoa antavan terapeuttisella vuorovaikutuksella.


Avainmusiikissa hoitoa antaa FM musiikkiterapeutti Anne Takamäki, joka on suorittanut VIBRACin järjestämän vibroakustisen terapian VIBRAC-hoitajakoulutuksen (Level 1 & 2).


Ensimmäisen hoitokerran pituus on 45-60min. sisältäen alkukartoituksen. Muiden hoitokertojen kesto määräytyy asiakkaan tarpeen ja hoito-ohjelman pituuden mukaisesti, tavallisimmin n. 45min sisältäen ohjatun rentoutuksen ja yksilöllisesti valitun hoito-ohjelman Multivib-patjalla. Hoitoa voidaan asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista riippuen käyttää myös osana musiik­ki­te­ra­pia­pro­ses­sia. 


Kokeilukerta 45min. toimitilassamme 50€ sis. alv. 24%.

Viiden hoitokerran sarjat -5% .

Kymmenen hoitokerran sarjat -10% eli yksi kerta ilmaiseksi.Lisätietoja:

VIBRAC Skille-Lehikoinen Vibroakustisen terapian koulutus- ja tutkimuskeskus  www.vibrac.fi

Multivib www.multivib.com

logo_multivib.jpg-me

Ajan­va­rauk­set

040 683 7777

info@avainmusiikki.fi

Avainmusiikki Tmi toimii Kelan palveluntuottajana.

Kelan logo
Luotettava kumppani -logo

Linkit

www.musiikkiterapia.fi

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/kun­tou­tusp­sy­ko­te­ra­pia

Vas­taan­ot­to

Aulangontie 2 C Lh

13210 Hämeenlinna

(Myös postiosoite)

Avoinna vain ajanvarauksella

© Avainmusiikki Tmi 2022. Kaikki oikeudet pidätetään.