MUSIIKKITERAPIAPALVELUT 
 Aliotsikko

Vibroakustinen hoito

Vibroakustinen hoito on musiikkiterapian menetelmä, jota voidaan käyttää myös itsenäisenä hoitomuotona. Vibroakustinen hoito (ml. fysioakustinen hoito), perustuu matalataajuiseen äänivärähtelyyn ja sen hoitaviin vaikutuksiin ihmiskehossa. Kehossamme olevat nesteet ja lihasmassa värähtelevät kukin omalla taajuudellaan. Johtamalla tiettyä taajuutta niihin, saadaan keho värähtelemään ja matalataajuisen äänivärähtelyn hoitavat vaikutukset esille.

 Vibroakustista menetelmää voidaan käyttää rentoutumistarkoituksessa esim. psyykkisen työskentelyn tukena. Menetelmän käytöstä on havaittu huomattavia hyötyjä etenkin kipupotilaille, kuten fibromyalgiaa sairastaville; myös niille, joille muista hoitomenetelmistä ei ole ollut mainittavaa hyötyä. Muita tavallisimpia käyttöaiheita ovat muun muassa unettomuus, stressiperäinen oireilu, spastisuus sekä esimerkiksi pms-oireet, menopaussi, AVH-kuntoutus, ur­hei­lusuo­ri­tuk­sis­ta palautuminen, virkistys jne. 

Vibroakustista menetelmää on hyödynnetty hyvällä menestyksellä myös geriatriassa. Esimerkiksi lii­kun­ta­ra­joit­tei­sel­le ikäihmiselle hoidolla voi tutkimusten mukaan olla vastaavia vaikutuksia kuin liikunnalla. Parhaita tuloksia saavutetaan hoitosarjalla, mutta hoidon tulos ei ole pysyvä, vaan saattaa vaatia uuden hoitosarjan myöhemmässä vaiheessa. Hoidon avulla voidaan saavuttaa rentoutumisen kokemus, sitä voidaan tarvittaessa yhdistää muihin rentoutus- ja mielikuvaharjoitteisiin ja esim. pahin unettomuuden tai kivun kierre voidaan saada katkeamaan. Hoidolla on myös mahdollista esimerkiksi lievittää spastisuutta eli liiallista lihasjänteyttä ennen toiminnallisia harjoitteita.

Menetelmän taustaa ja nykyinen käyttö

Vibroakustisen menetelmän pioneereihin kuuluvat muun muassa Olav Skille sekä fysioakustisen menetelmän kehittäjä musiikkiterapeutti Petri Lehikoinen. Hänen jälkeensä jatkokehitystä on tehty mm. Jyväskylän yliopiston musiikintutkimuksen huippuyksikön sekä useiden suomalaisten ja kansainvälisten asiantuntijoiden toimesta. Menetelmä on laajalti käytössä muun muassa sairaaloissa sekä muissa terveydenhuollon ja kuntoutuksen yksiköissä Suomessa ja ympäri maailmaa. Viime aikoina siitä on kiinnostuttu erityisesti työterveyshuollossa unen laatua parantavana ja työkykyä ylläpitävänä menetelmänä.

Vibroakustiset laitteistot

Vibroakustista hoitoa voidaan toteuttaa tarkoitusta varten kehitetyillä erilaisilla laitteistoilla, joihin matalataajuinen äänivärähtely on johdettu erityisten kaiuttimien kautta. Avainmusiikissa vibroakustinen hoito toteutetaan Multivib-patjalla, jonka useiden transfusereiden ansiosta värähtely saadaan johdettua mahdollisimman hyvin koko kehon alueelle. Vibroakustinen hoito patjalla on turvallista ja patja mahdollistaa hoidon antamisen tarvittaessa myös koti- tai laitoskäynneillä. Avainmusiikin toimitilassa patjaa on mahdollista käyttää hoivasängyllä, joka mahdollistaa asennon säätämisen sähköisesti. Hoitotapahtuma on turvallinen myös lapsille ja vaikeasti vammaisille henkilöille.

 


Hoitotapahtuma

Ensimmäisellä tapaamisella varataan hiukan enemmän aikaa huolellista alkuhaastattelua varten, jossa selvitetään mm. terveydentilaan liittyvät edellytykset hoidon antamiselle sekä asiakkaan yksilölliset tarpeet. Hoitoa antava terapeutti valitsee alkuhaastattelun perusteella sopivimman vaihtoehdon laitteen eri ohjelmista tai tarvittaessa räätälöi asiakkaalle oman hoito-ohjelman. 


Paras hoitotulos saavutetaan usean hoitokerran sarjalla, joskin asiakas saattaa huomata positiivisia vaikutuksia jo yhdenkin hoitokerran perusteella. Hoito-ohjelman aikana voidaan myös kuunnella yksilöllisesti valittua musiikkia esimerkiksi rentoutumisen edistämiseksi. Hoidon onnistumisessa on suuri merkitys myös hoidettavan ja hoitoa antavan terapeuttisella vuorovaikutuksella.

Avainmusiikissa hoitoa antaa FM musiikkiterapeutti, lähihoitaja Anne Takamäki, joka on suorittanut VIBRACin järjestämän vibroakustisen terapian VIBRAC-hoitajakoulutuksen (Level 1 & 2).

Ensimmäisen hoitokerran pituus on 45-60min. sisältäen alkukartoituksen. Muiden hoitokertojen kesto määräytyy asiakkaan tarpeen ja hoito-ohjelman pituuden mukaisesti, tavallisimmin n. 45min sisältäen ohjatun rentoutuksen ja yksilöllisesti valitun hoito-ohjelman Multivib-patjalla. Hoidon koettua vaikuttavuutta voidaan sovittaessa kartoittaa myös tarkoitusta varten kehitettyä iPad-kyselyä hyödyntäen. Hoitoa voidaan asiakkaan yksilöllisistä tavoitteista riippuen käyttää myös osana musiik­ki­te­ra­pia­pro­ses­sia.


Kokeilukerta 45min. toimitilassamme 60€. 
Viiden hoitokerran sarjat -5% .
Kymmenen hoitokerran sarjat -10% eli yksi kerta ilmaiseksi.

Avainmusiikin palvelut ovat yksityisen terveydenhuollon palveluina arvonlisäverottomia.


Lisätietoja:
VIBRAC Skille-Lehikoinen Vibroakustisen terapian koulutus- ja tutkimuskeskus  www.vibrac.fi
Multivib www.multivib.com


Multivib -logo