MUSIIKKITERAPIAPALVELUT 
 Aliotsikko

Koulutuspalvelut

Avainmusiikki tarjoaa koulutuspalveluita muun muassa sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan yksiköille ja oppilaitoksille. Koulutuspalvelut räätälöidään aina yksilöllisesti tilaajan tarpeiden mukaisesti. Koulutus voidaan toteuttaa tilaajan tiloissa tai Avainmusiikin toimitilalla Hämeenlinnassa. Koulutusten sisältö koostuu esimerkiksi musiikkiterapiasta, musiikin terapeuttisesta käytöstä, varhaisiän musiik­ki­kas­va­tuk­ses­ta, säestyssoitinten soitonopetuksesta tai äänenkäytön harjoittelusta hoivatyöntekijöille. Koulutuksessa voidaan hyödyntää tilaajan omaa välineistöä tai tarvittaessa toteuttaa se Avainmusiikin välinein ja materiaalein.

Kouluttajana toimii väitöskirjatutkija, FM musiikkiterapeutti, musiikkipedagogi AMK, vammaistyön lähihoitaja Anne Takamäki, jolla on musiikkiterapian lisäksi pitkäaikaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan ammatillisesta musiikinopetuksesta (ammatillisen opettajan pätevyys) sekä kokemusta musiik­ki­- ja erityismusiikkikas­va­tuk­ses­ta eri ikäisille ja toimintakyvyltään erilaisille asiakkaille. Kysy lisää koulutuspalveluista ja neuvotellaan tarpeisiinne sopiva kokonaisuus!


Mikrofoni ja miksauspöytä